Kristian Wennevold sluttar i stillinga si hos oss 28.februar. Vi ynskjer han lykke til i ny jobb på kreftavdelinga ved Ålesund sjukehus. 

Det er då gledelig at vi får nok ein ny og dyktig lege: Sigurd Vålandsmyr Holen. Han startar i stillinga 2. mai.
Dei andre legane ved kontoret vil vikariere for pasienter på denne lista i mars og april.