På grunn av intern kursing held vi stengt tysdag 20. mars frå kl. 08.00 til kl. 09.00. Ved behov for legehjelp i dette tidsrommet ring legevaktformidlinga 116 117. Ved ulykker eller alvorleg sjukdom ring nødnummer 113.